Logo

+48 783 918 580

Zarządzanie przez wartości

Cele:

 • Pogłębienie wiedzy dlaczego wartości wspierają rozwój firmy i pracowników,
 • Przygotowanie pracowników do zarządzania przez wartości,
 • Poznanie procesu wdrażania zarządzania przez wartości,

Korzyści z zarządzania przez wartości:

 • Dla organizacji
  • Dążenie do spójnej i współpracującej organizacji,
  • Realizowanie celów zgodnie z wartościami,
  • Wytyczenie wspólnego kierunku rozwoju postaw i komunikacji,
 • Dla kadry zarządzającej
  • Współpraca w osiąganiu celów,
  • Spójność, jasność działania,
  • Minimalizowanie sytuacji trudnych i konfliktowych,
  • Narzędzie wspierające w rozmowach z pracownikiem,
 • Dla pracowników
  • Bezpieczeństwo, jasność i przejrzystość informacji i postaw,
  • Wiedza, co jest dla Firmy ważne z punktu widzenia wartości,
  • Praca w stabilnym i zrozumiałym otoczeniu,

Szkolenie wzmacnia wiedzę o:

 • Jak zaplanować i wdrożyć zarządzanie przez wartości,
 • Pożądanych postawach Liderów w procesie zarządzania przez wartości,
 • Czym są wartości i jak wspierają rozwój organizacji i pracowników,
 • Jak zarządzać przez wartości, jaka jest rola Liderów i pracowników,
 • Jak wypracowane wartości wpływają na relacje pracownik – przełożony,
 • Jak komunikować zarządzanie przez Wartości,
 • Jak rozwiązywać sytuacje trudne zarządzając przez Wartości,
 • Management 3.0 dla którego wartości są jednym z ważnych elementów,

Szkolenie wzmacnia umiejętności z zakresu:

 • Wypracowywania wartości,
 • Komunikacji o wartościach i ich celowości w organizacji,
 • Postaw, jak postępować zgodnie z wypracowanymi wartościami,
 • Budowania efektywnych zespołów opartych na wartościach,
 • Jak zdiagnozować czy dana osoba pracuje zgodnie z wartościami,
 • Budowania dobrych relacji zawodowych w oparciu o wartości,
 • Rozwiązywania sytuacji trudnych zarządzając przez wartości.

Metoda szkoleniowa: 

 • Wykład,
 • Warsztat,
 • Zadania w grupach,
 • Zadania indywidulane,
 • Dyskusje,

Szkolenie dostępne w formie zamkniętej. Zapytaj o wycenę

Cena szkolenia:

1,300.00 netto

Najbliższe terminy szkolenia

Zarządzanie przez wartości

Zarządzanie przez wartości

Zarządzanie przez wartości

Zarządzanie przez wartości

Zapisz się na szkolenie

Pobierz formularz zapisu w formie pdf. Wypełnij go i wyślij nam korzystając z zakładki kontakt.

Masz pytania? Napisz do nas

Program: 16 godzin

MODUŁ I. Zarządzanie przez wartości, wprowadzenie.

 1. Czym są wartości w biznesie,
 2. Dlaczego, jak i gdzie wartości wspierają rozwój firmy,
 3. Misja, Wizja i wartości,
 4. Wartości osobiste a wartości organizacji,
 5. Case Study z firmy produkcyjnej.
  1. Dlaczego projekt zakończył się porażką,
  2. Kogo zabrakło, czego zabrakło,
 6. Case Study z firmy handlowo – usługowej
  1. Dlaczego projekt zakończył się sukcesem
  2. Jakie były problemy i zagrożenia w organizacji podczas wdrożenia

MODUŁ II. Czy u nas można zarządzać przez wartości

 1. Dojrzałość organizacji,
  1. Komunikacja,
  2. Relacje,
  3. Przywództwo,
  4. Skuteczność działania,
 2. Co jest naszą mocną stroną jako firmy?
 3. Które obszary widzimy i chcemy usprawnić?
 4. Obawy związane z zarządzaniem przez wartości,
 5. Korzyści zarządzania przez wartości

MODUŁ III. Wypracowanie wartości w firmie

 1. Jak wygląd proces wypracowywania wartości w firmie.
  1. Od czego zacząć,
  2. Czego nie można pominąć,
  3. Na co należy zwrócić szczególną uwagę,
 2. Cele firmy, cele działów, cele pracowników,
 3. Wypracowywanie wartości
  1. Jak wygląda proces wypracowywania wartości,
  2. Jak opisać wypracowaną wartość,
  3. Po czym poznać, że wartości żyją w organizacji,
  4. Co to znaczy realizować wartości,

Moduł IV. Planowanie wdrożenia zarządzania przez wartości

 1. Jak komunikować zmianę w organizacji,
 2. Kto jest odpowiedzialny za zarządzanie przez wartości,
 3. Powołanie Lidera projektu,
 4. Zbudowanie zespołu wdrożeniowego,
 5. Kluczowe role w procesie zarządzania przez wartości,
  1. Rola najwyższego kierownictwa. Zarząd, Dyrektorzy w procesie wdrożenia
  2. Rola HR w projekcie
 6. Plan wdrożenia zarządzania przez wartości,
  1. Niezbędne role w zarządzaniu przez wartości,
  2. Komunikacja w procesie wdrożenia,
 7. Narzędzia i techniki wspierające wdrażanie zarządzanie przez wartości,

MODUŁ V. Zarządzanie i monitorowanie procesu zarządzania przez wartości

 1. Nadanie rytmu wdrożenia i monitorowania projektu
  1. Sposób i organizacja pracy w projekcie
 2. Rola Lidera w zarządzaniu przez wartości,
 3. Rola pracowników w zarządzaniu przez wartości,
 4. Monitorowanie i sterowanie zarządzaniem przez wartości,
 5. Narzędzia wspierające zarządzanie przez wartości,

MODUŁ VI. Ryzyka i opór w projekcie

 1. Identyfikacja ryzyka związanego z projektem
 2. Planowanie działań minimalizujących ryzyka
 3. Przyczyny oporu u pracowników
 4. Metody i techniki przełamywania oporu zmiany
 5. Sytuacje trudne w zarządzaniu przez wartości
  1. Jak zaplanować działania minimalizujące sytuacje trudne
  2. Schemat trudnych rozmów z opornymi z pracownikami