Trening umiejętności managera. Zarządzanie zespołem

900.00 netto

Kategoria:

Opis

Cele:

 • przekazanie wiedzy i narzędzie z obszaru kompetencji miękkich
 • przekazanie narzędzi i technik z obszarów zarządzania zadaniami, czasem, priorytetami wspierających pracę managera
 • trenowanie nabytych technik i umiejętności komunikacji, delegowania, zarządzania sytuacjami trudnymi,
 • trenowanie poznanych narzędzi i technik
 • przygotowanie uczestników do korzystania z nabytej wiedzy w pracy codziennej

Korzyści:

Dla Managera

 • Wzmocnienie postaw i komunikacji managera
 • Podniesienie efektywności i skuteczności działań

Dla Organizacji

 • Podniesienie skuteczności realizacji zadań i celów
 • Podniesienie efektywności i motywacji zespołu Managera

Szkolenie wzmacnia wiedzę o:

 • Technikach aktywnego słuchania
 • Modelu informacji zwrotnej korygującej & uskrzydlającej
 • Narzędziach do określania priorytetów, zarządzania czasem, zarządzania zadaniami
 • Pięciu różnych postawach osób w konflikcie, sytuacjach trudnych
 • 6 poziomach delegowania
 • 5 stopniach słuchania

Szkolenie wzmacnia umiejętności z zakresu:

 • Używania technik aktywnego słuchania
 • Skutecznego i efektywnego delegowania zadań
 • Zarządzania ryzykiem, definiowania priorytetów, zarządzania zadaniami
 • Radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • Prowadzenie efektywnych spotkań

Metoda szkoleniowa

 • Wykład – 40%
 • Ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w parach 40%
 • Dyskusje, wymiana opinii i doświadczeń 20%