Logo

+48 783 918 580

Efektywne zarządzanie projektami – on-line

Cele:

 • Przekazanie wiedzy na temat zarządzania projektami w kluczowych jego fazach
 • Trenowanie technik komunikacji i delegowania zadań, wpływających na skuteczność projektu
 • Przećwiczenie narzędzi i technik wspierających prowadzenie projektu
 • Przygotowanie uczestników do korzystania z nabytej wiedzy

Szkolenie wzmacnia wiedzę o:

 • Różnych metodykach zarządzania projektami
 • Kluczowych zasadach definiowania zakresu projektu
 • O 5 kluczowych fazach życia projektu
 • Narzędziach zarządzania ryzykiem i problemami w projekcie
 • Narzędziach określania priorytetów w projekcie
 • Technikach komunikacji w zespole projektowym
 • Kluczowych elementach w efektywnym zarządzaniu projektami

Szkolenie wzmacnia umiejętności z zakresu:

 • Wykorzystania narzędzi wspierających kierowanie projektem na każdym jego etapie
 • Definiowania celów projektu
 • Budowania zespołu projektowego
 • Efektywnej komunikacji w zespole projektowym
 • Zarządzania ryzykami w projekcie, rozwiązywania problemów w projekcie
 • Wykorzystania narzędzi wspierających kierowanie projektem na każdym jego etapie
 • Radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Szkolenie wzmacnia kompetencje związane z:

 • Zarządzaniem projektami
 • Efektywną i skuteczną komunikacją
 • Delegowaniem zadań
 • Zarządzaniem priorytetami
 • Budowaniem i kierowaniem projektem i zespołem projektowym

Metoda szkoleniowa:

 • Wykład
 • Ćwiczenia, zadania, praca indywidualna
 • Case study
 • Dyskusja, wymiana opinii i doświadczeń

Szkolenie dostępne w formie zamkniętej. Zapytaj o wycenę

Cena szkolenia:

1,400.00 netto

Najbliższe terminy szkolenia

Efektywne zarządzanie projektami – on-line

6-7.06.2024

Efektywne zarządzanie projektami – on-line

Efektywne zarządzanie projektami – on-line

Efektywne zarządzanie projektami – on-line

Zapisz się na szkolenie

Pobierz formularz zapisu w formie pdf. Wypełnij go i wyślij nam korzystając z zakładki kontakt.

Masz pytania? Napisz do nas

Program: 16 godzin

MODUŁ I – Wprowadzenie do zarządzania projektami. Projekt & Proces

 1. Co to jest projekt ? Co to jest proces ?
 2. Prowadzenie projektów metodą kaskadową vs. zwinną
 3. Trójkąt ograniczeń w projektach
 4. Różnica pomiędzy portfelem projektów a programem projektów.
 5. Co oznacza dla organizacji realizowanie projektu. Praca operacyjna czy praca w projekcie?
 6. Problemy i rekomendacje na sytuacje trudne podczas realizacji projektów w organizacji
 7. Kluczowe umiejętności Kierownika projektu

MODUŁ II – Definiowanie zakresu projektu, struktura projektu

 1. Ustalanie i doprecyzowanie celu biznesowego projektu
 2. Powołanie Kierownika projektu
 3. Struktura organizacyjna projektu, niezbędne role i odpowiedzialności w projekcie
 4. Definiowanie zakresu projektu do celu biznesowego projektu
 5. Metody i narzędzia wspomagające ustalanie priorytetów zadań do wykonania w projekcie
 6. Powołanie zespołu projektowego
  1. Typy osobowości według modelu FRIS Styl Myślenia Style Działania
  2. Jak przygotować się do rozmowy o projekcie z zespołem projektowym
  3. Jak zbudować efektywny i skuteczny zespół projektowy
 7. Karta projektu, bezpieczeństwo czy przymus

MODUŁ III – Proces planowania realizacji projektu

 1. Plan vs. planowanie. Planowanie do przodu, planowanie od tył
 2. Diagram sieciowy, diagram czasowy projektu
 3. Ścieżka krytyczna w projekcie, kamienie milowe w projekcie
 4. Harmonogram projektu, podział projektu na etapy, fazy, sprinty, zadania
 5. Typy zasobów do projektu, przydział zasobów:
  1. Planowanie zadań
  2. Planowanie czasu
  3. Planowanie zasobów

MODUŁ IV – Zarządzanie ryzykiem i problemem w projekcie

 1. Co to jest ryzyko vs. problem
 2. Strategie zarządzania ryzykiem & szanse
 3. Definiowanie ryzyka, techniki i narzędzia.
 4. Planowanie działań minimalizujących ryzyka. Narzędzia wspierające
 5. Macierz ryzyka, jako narzędzie wspierające managera.
 6. Jak prawidłowo opisać problem
 7. Zarządzanie problemem

MODUŁ V – Zarządzanie kluczowymi osobami w projekcie (interesariusze)

 1. Identyfikacja interesariuszy
 2. Segmentacja i priorytetyzacja interesariuszy
 3. Ustawienie strategii komunikacji i zaangażowania interesariuszy
 4. Narzędzia wspierające zarządzanie interesariuszami

MODUŁ VI – Sposób i organizacja pracy w projekcie

 1. Rola Kierownika projektu dla
  1. Projektu
  2. Zespołu
  3. Otoczenia
 2. Macierz odpowiedzialności i uprawnień w projekcie
 3. Ustalenie sposobu i organizacji pracy zespołu projektowego
 4. Zarządzanie sytuacjami trudnymi w projekcie przez Kierownika Projektu
  1. Techniki i narzędzia skutecznej komunikacji
  2. Praca z oporem w projekcie
 5. Ustalenie strategii komunikacji w zespole projektowym i projekcie
 6. Wprowadzanie niezbędnych narzędzi wspierających realizację projektu
 7. Delegowanie zadań do zespołu projektowego i poza zespół

MODUŁ VII – Dostarczanie zakresu projektu do biznesu

 1. Sposób i organizacja pracy w projekcie
  1. Agile – zwinność, elastyczność
  2. Scrum
  3. Model PDCA : Planowanie – Realizowanie – Sprawdzenie – Poprawa
  4. Waterfall
 2. Szkolenia, warsztaty jak narzędzia wspierające fazę dostarczania
 3. Prototypowanie, testowanie
 4. Orientacja na cele projektu podczas realizacji zadań projektu
 5. Przeglądy projektu . Spotkania statusowe,, kryzysowe, podsumowujące
  1. Dobre praktyki efektywnych spotkań

MODUŁ VIII – Proces monitorowania i kontroli postępu realizacji projektu

 1. Monitorowanie motywacji i zaangażowania zespołu projektowego
  1. Informacja zwrotna korygująca i uskrzydlająca
 2. Monitorowanie ryzyka w projekcie
 3. Monitorowanie harmonogramu projektu
 4. Monitorowanie interesariuszy projektu
 5. Przeglądy projektu . Spotkania statusowe,, kryzysowe, podsumowujące
  1. Dobre praktyki efektywnych spotkań
 6. Wskaźniki efektywności i skuteczności projektu

MODUŁ IX – Zakończenie projektu, czerpanie z doświadczeń

 1. Ocena skuteczności realizacji projektu
 2. Spotkanie podsumowujące z zespołem projektowym.
 3. Retrospekcja jako narzędzie czerpania z doświadczeń.
 4. Spotkanie podsumowujące projekt z Komitetem Sterującym
 5. Rozwiązanie zespołu projektowego