Logo

+48 783 918 580

Akademia Lidera, Brygadzisty

Cele:

 • Przekazanie wiedzy z obszaru aktywnej i skutecznej komunikacji
 • Przekazanie wiedzy i narzędzie z obszaru delegowania zadań i odpowiedzialności
 • Przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania sytuacjami trudnymi i konfliktowymi w pracy brygadzisty
 • Przekazanie narzędzi i technik wspierających pracę brygadzisty w procesie budowania i zarządzania zespołem
 • Trenowanie nabytych technik i umiejętności komunikacji, delegowania, zarządzania sytuacjami trudnymi
 • Przygotowanie uczestników do korzystania z nabytej wiedzy w pracy codziennej

Szkolenie wzmacnia wiedzę o:

 • Technikach aktywnego słuchania
 • Pięciu różnych postawach osób w konflikcie, sytuacjach trudnych
 • 6 poziomach delegowania
 • Technikach motywowania i udzielania informacji zwrotnej korygującej i uskrzydlającej
 • Przywództwie sytuacyjnym
 • Procesach zachodzących w zespole
 • Cechach efektywnych zespołów
 • Typach osobowości
 • 5 stopniach słuchania

Szkolenie wzmacnia umiejętności z zakresu:

 • Używania technik aktywnego słuchania
 • Budowania autorytetu
 • Skutecznego i efektywnego delegowania zadań i odpowiedzialności
 • Radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • Zmiany stylu przywództwa w zależności do sytuacji i osoby
 • Budowania i zarządzania zespołem
 • Udzielania informacji zwrotnej korygującej i motywującej
 • Motywowania pracownika i zespołu

Metoda szkoleniowa:

 • Wykład 30% czasu
 • Ćwiczenia, zadania, praca indywidualna, praca grupowa 40% czasu
 • Dyskusję, wymiana opinii i doświadczeń 30% czasu

Szkolenie dostępne w formie zamkniętej. Zapytaj o wycenę

Cena szkolenia:

1,300.00 netto

Najbliższe terminy szkolenia

Akademia Lidera, Brygadzisty

Akademia Lidera, Brygadzisty

20240228

Akademia Lidera, Brygadzisty

Akademia Lidera, Brygadzisty

Zapisz się na szkolenie

Pobierz formularz zapisu w formie pdf. Wypełnij go i wyślij nam korzystając z zakładki kontakt.

Masz pytania? Napisz do nas

Program: 16 godzin

MODUŁ I – Budowanie autorytetu. Przywództwo sytuacyjne

 1.  Czym jest autorytet?
 2. Czego oczekuję ode mnie pracownicy i czego oczekują ode mnie przełożeni
 3. Moje wartości a wartości zespołu
 4. Przywództwo sytuacyjne
  a. Instruowanie, Konsultowanie, Wspieranie, Delegowanie
  b. Role i zadania brygadzisty w procesie
 5. Jak budować autorytet
  a. Kluczowe kompetencje Brygadzisty wpływające na autorytet
  b. Na co zwrócić szczególną uwagę budując autorytet
  c. Czego bezwzględnie unikać dbając o autorytet

MODUŁ II – Skuteczna i efektywna komunikacja

 1. 5 poziomów słuchania
 2. Zasady aktywnej komunikacji
 3. Techniki i narzędzia aktywnej komunikacji
 4. Komunikat My, Ja, Wy
 5. Intencje i emocje w komunikacji
 6. Czego należy się wystrzegać w efektywnej komunikacji
 7. Komunikacja werbalna i niewerbalna

MODUŁ III – Zarządzanie sytuacjami trudnymi, konfliktowymi

 1. Sytuacje trudne w pracy Brygadzisty, Lidera
 2. 5 typów postaw w konflikcie / sytuacjach trudnych
  1. Jaką postawę ja przyjmuję – badanie indywidualne
 3. Działania minimalizujące powstanie sytuacji trudnych
 4. Jak zarządzać sytuacjami trudnymi, konfliktowymi
  a. Jak przygotować się na trudną rozmowę
  b. Schemat rozmowy
  c. Zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych
 5. Jakich postaw, komunikacji bezwzględnie unikać podczas sytuacji trudnych

 MODUŁ IV – Efektywne i skuteczne spotkania

 1. Jak zaplanować efektywne i skuteczne spotkanie
 2. Prowadzenie spotkań ukierunkowanych na cel
 3. Best practises efektywnego spotkania
 4. Jakich zachowań unikać podczas spotkań
 5. Narzędzia wspierające skuteczność i efektywność spotkań

MODUŁ V – Informacja zwrotna, motywowanie, spotkania 1:1

 1. Narzędzia informacji zwrotnej
 2. Informacja zwrotna do przeszłości , informacja zwrotna w przyszłość
 3. Rozmowa z pracownikiem, dobre praktyki, scenariusz rozmowy
  a. Jak się do niej przygotować
  b. Rozmowa motywująca
  c. Rozmowa korygująca postawę pracownika
 4. Typy osobowości
  a. Przedstawienie założeń modelu DISC lub FRIS w skutecznej komunikacji
  b. Planowanie ścieżki komunikacyjnej dopasowanej do typologii zachowań
 5. Różnice w motywacji indywidualnej a zespołowej
 6. Czego unikać podczas informacji zwrotnej
 7. Czego unikać podczas motywowania

MODUŁ VI – Delegowanie zadań i odpowiedzialności

 1. Które zadania możemy delegować
 2. Których zadań nie możemy delegować
 3. Komunikacja i odpowiedzialność podczas delegowania zadań
 4. Delegowanie zadań, delegowanie odpowiedzialności
 5. Co to znaczy przyjąć zadanie
 6. Monitorowanie i eskalowanie
 7. 6 poziomów delegowania
 8. Tworzenie i zarządzanie priorytetami zadań

MODUŁ VII – Budowanie i zarządzanie zespołem

 1. Rola i zadania Brygadzisty budowaniu i zarządzaniu zespołem
 2. 5 cech efektywnego zespołu
 3. Dysfunkcje zespołu według wg. Patrick Leoncioni
  a. Jak przeciwdziałać dysfunkcjom zespołu
 4. Jak zbudować tożsamość zespołu
  a. Zasady i wartości indywidualne a zespołu
  b. Zarządzanie różnicami pokoleń
  c. Działania wspierające zespół
  d. Czego unikać zarządzając zespołem
 5. Proces grupowy zespołu
  a. Rola i zadania Brygadzisty w procesie grupowym zespołu
  b. Role, które przyjmują pracownicy w zespole